PREDMETY

PCHHZ

Harmonogram výučby
Sylaby
Študíjna literatúra
Otázky na skúšku
Protokol I, II. 
Študijné materiály
Infekčné HD
Infekčné ošípané
Infekčné kone
Infekčné ovce
Prionózy
Ochorenia hydiny
Parazitózy
Fixácia hosp. zvierat
Klinické vyšetrenie
Mastitídy
Úprava paznechtov
Farmakológia
Anotácia predmetu:

Vymedzenie základných termínov aktívneho zdravia a choroby zvierat. Pravidelná kontrola individuálneho a kolektívneho zdravia v chovoch HZ. Základy prevencie neinfekčných, infekčných a invázných aktuálnych chorôb HZ. Zásady prvej pomoci pri akútnych stavoch ochorení HZ, aplikácia preventívnych prípravkov pre zvieratá. Prevencia prenosných chorôb zo zvierat na ľudí a naopak. Imunoprevencia a diagnostika infekčných chorôb HZ. Realizácia zooveterinárnych chirurgických zákrokov a fixácia jednotlivých druhov HZ vo vzťahu k ochrane zdravia ošetrovateľa.