PREDMETY

Imunológia a Endokrinológia

bulletHarmonogram výučby  
bulletSylaby
bulletŠtudíjna literatúra
bulletOtázky na čiastkový test
bulletOtázky na záverečnú skúšku

Anotácia predmetu

Vývoj, význam a úloha imunity pre zdravie. Fyziológia imunitného systému. Tkanivá, bunky a orgány imunitného systému. Antigény a ich špecifita. Mechanizmy nešpecifickej, špecifickej imunity, antigén, protilátka. Imunologické rozpoznávanie. Imunitná odpoveďa jej regulácia. Imunoglobulíny. Precitlivelosť. Imunita a infekcia. Imunodeficientné stavy. Imunológia reprodukčných orgánov. Slizničná imunita, imunologické metódy a ich použitie. Imunoprofylaxia a imunizácia.

Interakcia nervového a endokrinného systému, genetiky a endokrinného systému, mechanizmy endokrinnej činnosti, biosyntéza a sekrécia hormónov, endokrinná činnosť vo vzťahu k fyziológii životne dôležitých funkcií, základy stanovenia hormónov, imunoendokrinológia, činnosť endokrinných orgánov, patoendokrinológia.