Publikačná činnosť katedry za rok 2000

BALLOVÁ, Š.: Mikrobiálne osídlenie vzduchu v klietkovom výkrme hydiny.In: Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov,. Nitra, 2000, s. 63-69.

BALLOVÁ, Š.: Čistením a dezinfekciou predchádzajme únave maštaľného prostredia. Agrárne noviny – odborná príloha In: Roľníckych novín 18.5. 2000, s. 3

BALLOVÁ, Š.: Testovanie dezinfekcie násadových vajec ozónom v chovateľskej praxi. In: Bioklimatológia a životné prostredie. Košice, 2000, s. 1-8.

BALLOVÁ, Š.: Jako sa osvedčuje dezinfekcia vajec ozónom v praxi. In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe,. SPU Nitra, 2000.

Lukáč, N. – Šťastný, P. – Brezina, B. – Rajnohová, J. – Lacková, D. – Trebula, R.: Vývoj pasívnej imunity teliat u polosúrodencov. In: Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 3, 2000, supplement, s. 67.

Lukáč, N. – Brezina, B. – Šťastný, P. – Antalíková, J. – Lacková, D. – Trebula, R.: Dynamika hladín imunoglobulínov v kolostre dojníc. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.114 – 119.

Lacková, D. – Šťastný, P. – Žuffa, T.Lukáč, N. – Brezina, B. – Antalíková, J.: Ekofarmaká v prevencii a liečbe puerperálnych zápalových procesov pohlavných orgánov kráv. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.88 – 92.

Lukáč, N. Šťastný, P. – Brezina, B. – Rajnohová, J. – Trebula, R. – Lacková, D. : Stav pasívnej humorálnej imunity teliat v peripartálnom období. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 40 – 41.(0,17)

Lacková, D. – Antalíková, J. – Trebula, R. – Šťastný, P. – Lukáč, N. – Brezina, B.: Dynamika hladín PMSG a prolaktínu v krvnom sére gravidných kobýl. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 18 – 19.

Trebula, R. – Rajnohová, J. – Lukáč, N. – Lacková, D. – Šťastný, P. – Brezina, B.: Skorá diagnostika gravidity a sledovanie pohlavného cyklu kobýl.  In: Chov koní v novom tisícročí. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 91 – 93.

Kováčik, a kol.:  Rizikové faktory v potravinovom reťazci človeka. SPU Nitra, 2000, ISBN - 80-7137-796-1, 144 str.

Kapitoly:       Massányi, P. - Toman, R. - Lukáč, N. - Danko, J. - Cigánková, V. - Trandžík, J. - Horniaková, E. - Čupka, P.: Ťažké kovy a ich vzťah k reprodukcii zvierat. str. 77-92.

Massányi, P. - Trandžík, J. - Lukáč, N. - Pizzi, F. - Toman, R. - Bárdos, L. - Tobias, S.: Kadmium a funkčné zmeny spermií. str. 103-108.

Bárdos, L. – Lukáč, N. – Hajnalka, L. – Šťastný, P. – Oppel, K.: Az antioxidáns vitaminok äretinoid, β-karotin, tokoferol), a glikált plazmafehérje (SeFa), valamint a vérplazma vasredukciós képességénk ( FRAP) szintjei borjakban, a megszűletést követo órákban. In: Magyar állatorvosok lapja, roč. 122, 2000, č. 9, s. 538 - 543.

Massányi, P. - Trandžík, J. - Strapák, P. - Kováčik, J. - Šimo, K. - Lukáč, N. - Toman, R.: Contamination of bivine insemination doses with cadmium, copper, lead and zinc and its relation to semen activity. In.: J. Environ. Sci. Health, A35(9), 2000, s. 1637-1644

Massányi, P. - Slámečka, J. - Lukáč, N. - Jurčík, P.: Seasonal variations in the morphometric analysis of the testis, testosterone production, and occurrence of pathological spermatozoa in the brown hare (Lepus europaeus). In.: J. of Animal and Feed Sciences, č. 9, 2000, s. 709-719.

Massányi, P. - Slámečka, J. - Lukáč, N. - Jurčík, P.: Seasonal variations in the morphometric analysis of the ovary, and uterus and in progesterone and 17b-oestradiol production in the brown hare (Lepus europaeus). In.: J. of Animal and Feed Sciences, č. 9, 2000, s. 697-708.

Lukáč, N. - Brezina, B.: Imunobiologická kvalita mledziva - základ zdravia teliat. In: Slovenský chov, č. 12, 2000, s. 42-43.

Lukáč, N. -  Massányi, P. – Toman, R. – Trandžík, J. – Slamečka, J. – Kováčik, J. – Bardos, L.: Analýza pohyblivosti spermií zvierat metódou CASA. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.258 – 260.

Lukáč, N. – Sirotkon, A.V. – Makarevich, A. – Šťastný, P. – Brezina, B. – Trebula, R.: Vývoj hladiny IGF – I v kŕmnom sére teliat. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.247 – 250.

Trebula, R. – Lukáč, N. – Brezina, B. – Šťastný, P. – Klosowská, D. – Walasik, K.: Histologická stavba semenníkov neonatálnych býkov. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.212 – 217.

Massányi, P. – Trandžík, J. – Kováčik, J. – Kúbek, A. – Lukáč, N. – Toman, R.: Kontaminácia ejakulátov býkov ťažkými kovmi a ich vzťah k aktivite spermií. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.186 – 190.

Massányi, P. – Uhrín, V. – Lukáč, N. – Slamečka, J. – Toman, R. – Jančová, A. – Jurčík, R. – Gašparík, J. – Palacká, M. – Hluchý, S.: Morfometrická analýza pohlavných orgánov vybraných druhov zvierat. In: XVII. Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ. Nitra: Informa, 2000, s.154 – 158.

Kováčik, J. – Toman, R. – Massányi, P. – Salagová, Z. – Lukáč, N.: Vnútorné prostredie dojníc v období zvýšenej metabolickej záťaže. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 116 – 117.

Massányi, P. – Horniaková, E. – Lukáč, N. – Toman, R. – Salagová, Z.: Hodnotenie kvality ejakulátu býkov vo vzťahu k výžive. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 94 – 95.

Antalíková, J. – Salagová, Z. – Trebula, R. – Lukáč, N. – Brezina, B.: Úloha probiotík v boji proti hnačkovým ochoreniam teliat v postnatálnom období. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 86 – 87.

Trebula, R. – Lukáč, N. – Brezina, B. – Šťastný, P. – Rajnohová, J.: Morfometrické rozdielnosti v stavbe semenníka neonatálnych býčkov. In: IV. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 44 – 45.

Lukáč, N. – Massányi, P. – Trandžík, J. – Toman, R. – Halo, M.: Hodnotenie pohyblivosti žrebčích spermií komputerovým analyzátorom. In: Chov koní v novom tisícročí. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000, s. 97 – 99.

Rajnohová, J. - Trebula, R. - Antalík, M. - Lukáč, N. - Šťastný, P.: Efect of Lactobacillus acidophilus on bowels microflor postnatal calf. In: Procc. Aplications of biotechnology in agriculture and food production. 2000, 29-30.

Lukáč, N. – Massányi, P. – Toman, R. – Slamečka, J. – Jurčík, R.: Histological changes at structure of testis and epididymis in Fallow-deer (Dama dama) depend by season. In: 6th Internet World Congress for Biomedical Sciences (INABIS 2000). Ciudad, INABIS, 2000.

Massányi, P. – Bárdos, L. – Toman, R. – Hluchý, S. – Kováčik, J. – Lukáč, N.: Distribution Of Cadmium And Its Effects On The Organ Concentrations Of Retinoids And Beta-Carotene. In: 6th Internet World Congress for Biomedical Sciences (INABIS 2000). Ciudad, INABIS, 2000.

Toman, R. – Massányi, P. – Lukáč, N.: Reproduction Toxicology Of Cadmium : A Scanning Electron Microscopy Study. In: 6th Internet World Congress for Biomedical Sciences (INABIS 2000). Ciudad, INABIS, 2000.(0,33)