Publikačná činnosť katedry za rok 1998

Chmelničná, L. - BALLOVÁ, Š. - Kocian, J.: Možnosti využitia ionizácie konzumných vajec pri ich skladovaní. In: Súčasný stav, perspektívy výroby, spotreby a spracovania konzumných vajec v Slovenskej republike. 27. mája 1998 Nitra, SPU, s. 55-57

BALLOVÁ, Š. - Chmelničná, L. - Kocian, J.: Overenie dezinfekčného účinku ionizácie na konzumné vajcia, In: Súčasný stav, perspektívy výroby, spotreby a spracovania konzumných vajec v Slovenskej republike. 27. mája 1998 Nitra, SPU, s. 66-69

Ballová , Š.: Vplyv ionizácie vzduchu na vybrané bioklimatologické parametre v odchove bažantov. In.: Ochrana zvířat a welfare, VFU Brno,12.12.1998, str. 7 -10

BALLOVÁ, Š.: Porovnanie dezinfekčného účinku formalínových pár a ozonizácie na násadových vajciach. In: Aktuálne otázky riešené v agrokomplexe, Nitra, 1998,s. 84-88

ŠŤASTNÝ,P.,LACKOVÁ,D.,LUKÁČ, N.: Praktická inseminácia kráv. In: Praktická škola chovateľa. 1. vyd. Nitra, SPU v Nitre, 1998, s. 36. ISBN 80 – 7137-507-1.

LACKOVÁ,D.: Encyklopédia BELIANA –  oblasť Kynológia, 1998.

LACKOVÁ, D., ŠŤASTNÝ,P.,LUKÁČ,N.,BREZINA,B.: Deficit energie – dlhodobí problém v chove dojníc. In: Úspech v maštali, roč. 3, 1998, č. 3, s. 14 – 15.

ŠŤASTNÝ,P.,LACKOVÁ, D.,SALAGOVÁ,Z.: Predpôrodná výživa kráv, základ popôrodnej reprodukcie a produkcie. In: Úspech v maštali, roč.3, 1998, č. 1, s.14 – 15.

LUKÁČ,N.,ŠŤASTNÝ,P.,ŽUFFA,T.,LACKOVÁ,D.,BREZINA,B.,PODMANICKÝ,D.: Vývoj titra sérových a kolostrálných protilátok proti BVDV kráv a ich potomkov. In: Medzinárodná konferencia o reprodukcii HZ, Liptovský Ján: 1998, s. 25 – 27.

LACKOVÁ, D.,ŠŤASTNÝ,P.,ŽUFFA,T.,LUKÁČ,N.,BREZINA,B.,ANTALÍKOVÁ,J.: Možnosti prevencie a terapie puerperálnych problémov kráv. In: Medzinárodná konferencia o reprodukcii, Liptovský Ján: 1998, s. 28 – 30.

PODMANICKÝ,D.,PODMANICKÁ,T.,ŠŤASTNÝ,P.,LACKOVÁ, D.,TUROŇ,Ľ., PODMAJERSKÝ, S.:  Reprodukčný a respiračný syndróm ošípaných (PRRS). In.: Medzinárodná konferencia o reprodukcii hospodárskych zvierat, Liptovský Ján: Informa Nitra, 1998, s. 39 - 40.

SALAGOVÁ,Z.,ŠŤASTNÝ,P.,LACKOVÁ,D.: Závislosť reprodukcie na popôrodnom úbytku hmotnosti kráv. In.: Medzinárodná konferencia o reprodukcii hospodárskych zvierat, Liptovský Ján: Informa Nitra, 1998, s. 129 - 131.

Šťastný P., Lacková D., Lukáč N., Brezina B.: Súčasný stav a problémy reprodukcie kráv v SR ( Present State and the Problems of Cows Reproduction in Slovak Republick). Proc. Medzinárodná konferencia o reprodukcii (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 3-7.

P. Massányi, R. Toman, V. Uhrín, J. Tranžík, N. Lukáč, F. Pizzi, K. Massányiová, J. Kováčik, P. Čupka.: Reproduktive Toxicology of Cadmium II. Proc. (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 22-24

Lukáč N., Šťastný P., Žuffa T., Lacková D., Brezina B., Podmanický D.: Vývoj titra sérových protilátok proti BVDV kráv a ich potomkov. (Development of Titer of Serum and Colostral Antibodies Against BVDV of Cows and Their Calves). Proc. Medzinárodná konferencia o reprodukcii (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 25-27.

Lacková D., Šťastný P., Žuffa T., Lukáč N., Brezina B., Antalíková J.: Možnosti prevencie a terapie puerperálných problémov kráv. Proc. Medzinárodná konferencia o reprodukcii (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 28-30.

Lukáč N., Massányi P., Šťastný P.: Súčasné metódy komputerovej analýzy spermií. ( The Present Methods of Computerizer Semen Analyses). Proc. Medzinárodná konferencia o reprodukcii (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 132-134.

Massányi P., Toman R., Slamečka J., Lukáč N., Jurčík R.: Morfometrické ukazovatele vaječníka a semenníka u králika domáceho v porovnaní so zajacom poľným. Proc. Medzinárodná konferencia o reprodukcii (International Conference on Reproduction in Farm Animals) Liptovský Ján, 21. - 22. 5. 1998, 151-152.

P. Massanyi., V. Uhrin, R. Toman, N. Lukac, F. Pizzi, P. Renon, K. Paksy, Zs. Paksy, J. Trandzik: Reproductive toxicity of cadmium, Internet World Congress '98, Occupational Health - Public Health Poster Session, Poster No. 0161.

D. Lacková, P. Šťastný, N. Lukáč, B. Brezina: Deficit energie - dlhodobí problém v chove dojníc. Úspech v maštali, 3, 1998, 3, 14-15.

N. Lukáč, P. Massányi, P. Šťastný: Možnosti počítačového hodnotenia kvality spermií v súčasnosti. Infovet, 6, 1998, s. 21-27.

P. Massányi, J. Trandžík, N. Lukáč, R. Toman: Časová závislá pohyblivosť baraních spermií hodnotená komputerovým analyzátorom. Slov. Vet. Čas., 23, 1998, 2, s. 107-109.

P. Massányi, J. Trandžík, N. Lukáč, R. Toman: Časová závislá pohyblivosť žrebčích spermií hodnotená komputerovým analyzátorom. Slov. Vet. Čas., 23, 1998, 3, s. 134-135.

P. Massányi, E. Horniaková, N. Lukáč, S. Hustý: Posúdenie kvality ejakulátu plemenných býkov vo vzťahu k úrovni výživy. Poľnohospodárstvo, 44, 1998, 8, 589-599.

KRAJŇÁK, P.: Produkčné a reprodukčné problémy dojníc. In: Medzinár. konf. o reprodukcii hosp. zvierat. PD „1. máj“ Liptovský Ondrej, Informa Nitra 1998, s.95 - 97.