PREDMETY

ZRHZ

Harmonogram výučby
Sylaby
Študíjna literatúra
Otázky na skúšku 
Študijné materiály
Reprodukčné orgány samcov
Anotácia predmetu:

Vplyvy pôsobiace na plodnosť zvierat. Základy riadenia reprodukčných procesov. Prereprodukčná príprava zvierat, pohlavné dospievanie, etológia sexuality, vplyvy pôsobiace na pohlavné dospievanie. Fyziológia gravidity. Pôrod zvierat, štádiá pôrodu, pomoc chovateľa pri pôrode, popôrodná starostlivosť o matku a mláďa.