Katedra prevencie chorôb a reprodukcie hospodárskych zvierat ponúka študentom FAPZ a FBP nasledovné témy bakalárskych a diplomových prác.

 

Bakalárske záverečné práce:

prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.

Efektívnosť odchovu jalovíc na VPP - SPU Nitra.

Organizácia reprodukcie v chove ošípaných s výskytom PRRS.

Nákazová situácia v chove ošípaných v SR

Nákazová situácia v chove hovädzieho dobytka v SR

Ovplyvňovanie pohlavia zvierat

Vplyv zdravotného stavu na reprodukčnú výkonnosť zvierat

Hodnotenie reprodukčnej výkonnosti kráv s vysokou produkciou mlieka

Hodnotenie závislosti kondície a reprodukcie kráv

Vplyv veku pri zaradení do reprodukcie a reprodukčná výkonnosť zvierat

MVDr. Danka Lacková, PhD.

Problémy popôrodného obdobia kráv

Vplyvy pôsobiace na plodnosť

Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Ontogenéza orgánov imunitného systému

Najzávažnejšie ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka

Ing. Branislav Brezina, PhD.

Vyhodnotenie základných mikroklimatických parametrov počas výkrmu ošípaných na NSVJH - SPU.

Ing. Maroš Vaňo, PhD.

Vyjadrenie doby pobytu zvierat v zóne optimálnych teplôt pri viacfázovom výkrme ošípaných.

 

Diplomové práce:

prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.

Hodnotenie reprodukčných parametrov v chove prasníc s výskytom PRRS.

Reprodukčný a respiratórny syndróm ošípaných (PRRS), ekonomika chovu.

Reprodukčný a respiratórny syndróm ošípaných (PRRS), klinika a patológia.

Submikroskopická stavba tenkého čreva neonatálnych teliat.

doc. Ing. Peter Krajňák, CSc.

Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov HD na vybranom poľnohospodárskom podniku.

Zhodnotenie produkčných a reprodukčných ukazovateľov HD na VPP Oponice SPU Nitra

Teplotná príprava inseminačných dávok pred insemináciou ošípaných

Reprodukčná analýza chovu HD

Dlhovekosť a príčiny vyraďovania káv

MVDr. Danka Lacková, PhD.

Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov v chove oviec na farme Žirany VPP SPU Nitra

Analýza reprodukčných parametrov v šľachtiteľskom chove ošípaných na farme Žirany VPP SPU Nitra

Dynamika sterodiných hormónov vo vzťahu k veku jalovíc

Kontrola popôrodného obdobia kráv

Survellance protilátok proti Haemophilus somnnus u býkov

Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Histologické zmeny štítnej žľazy teliat v neonatálnom období.

Histologické zmeny lymfatických uzlín teliat v neonatálnom období.

Vplyv výživy na výskyt porúch pohybového aparátu dojníc na VKFD Oponice.

Ing. Branislav Brezina, PhD.

Vplyv teploty a vlhkosti vzduchu na výkrmové parametre ošípaných v rôznych podmienkach chovu.

Ing. Maroš Vaňo, PhD.

Vplyv ročného obdobia na výkrmové parametre ošípaných na vybranom podniku.