História

Súčasné zameranie a názov katedry pochádza už z roku 1946 kedy na Agronomickej fakulte existoval Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat pod vedení prof. MVDr. Jána Hovorku, DrSc. V ďalšom období dochádzalo k organizačným zmenám, a to:

1953 - 1962     Katedra veterinárnych disciplín

1962 - 1971     Katedra veterinárnej prevencie

1971 - 1972     Katedra fyziológie a prevencie hospodárskych zvierat

1972 - 1990     Katedra fyziológie, morfológie a prevencie hospodárskych zvierat

1990 - 2005     Katedra prevencie chorôb a reprodukcie hospodárskych zvierat

2005 -             Katedra veterinárskych disciplín

Súčasná podoba katedry vznikla na základe návrhu Dekanátu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre zlúčením Katedry prevencie chorôb a reprodukcie hospodárskych zvierat a Katedry morfológie stavovcov.

V tomto období katedra zabezpečovala výučbu nasledovných predmetov: